služby

Neváhejte se zeptat na otázky, které Vás zajímají! Na ty nejčastější se pokusíme odpovědět zde.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY ...

Víme, že máte mnoho otázek spojených se stavbou či vybavením Vaší nemovitosti, ale také s vlastní profesí architekta. Samozřejmě Vám je rádi zodpovíme při osobním setkání, ale některé Vám mohou pomoci ještě dříve.

> Jak to funguje? Jak probíhá spolupráce s architektem?

Pokud vás zajímá, co můžete čekat v průběhu spolupráce s architektem, přečtěte si následující řádky. Samozřejmě nemají všeobecnou platnost. Klienti a jejich záměry jsou velmi individuální.

a - neváhejte a kontaktujte nás! Požádáme o základní informace k vašemu záměru. Rádi si s vámi domluvíme osobní setkání.

b - požádáme vás o co nejvíce informací ohledně Vašich představ, požadavků a možností. Bude nás samozřejmě zajímat také stavební místo (tedy pozemek, dům, byt, …) Na jejich základě vám zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.

c - začneme pracovat na konceptu řešení. Potkáme se nad prvními skicami a potvrdíme si vývoj správným směrem. Po několika dalších společných setkáních se dopracujeme k výslednému návrhu - architektonické studii. V této fázi přípravy projektu je součinnost klienta zásadní.

d - na základě studie určíme přesný rozsah dalších služeb a projekčních prací, vytvoříme závaznou nabídku a uzavřeme smlouvu o dílo na další projekční fáze. Těmi jsou zpravidla různé formy územního a stavebního povolení (pokud se jedná o stavbu). Zařídíme veškerou administrativu a obstaráme stavební povolení.

e - dle předchozí domluvy dopracujeme projekt do potřebné podrobnosti, tedy např. pro výběrové řízení, provedení díla, … zpracujeme detaily, výpisy prvků, zajistíme projekty specializovaných částí, položkový rozpočet.

f - pomůžeme vám vybrat dodavatele stavby, příp. jejich částí a následně provádíme autorský dozor na stavbě. Zpracujeme detailní projekt interiéru a vyhledáme dodavatele.

g - provádíme veškerou součinnost s klientem až po úspěšnou kolaudaci a úplné předání zakázky prováděcí firmou.

- rozsah prací vždy záleží pouze na vzájemné domluvě. Spolupráci je možné ukončit i předběžně, po každé dokončené projekční fázi.

> Jaká je cena? Kolik stojí práce architekta?

Kolik stojí architekt? Těžká otázka. Víme, že to neradi slyšíte, ale opravdu je nutné téměř vždy stanovit cenu individuálně.

Každý klient má jinou představu o rozsahu služeb, které od architekta požaduje a také množství a náročnost prováděných úkonů nemálo závisí na řadě vnějších vlivů. (např. připravenost stavebního místa, soulad s legislativou, atd.) Přesnější cenovou nabídku vám tedy architekt může zpracovat nejdříve po první konzultaci s vámi.

Nicméně obvykle jsou základním ukazatelem pro výpočet ceny projekčních prací předpokládané investiční náklady stavby či interiéru. Vztah investičních nákladů s rozsahem a náročností stavby (i mírou zodpovědnosti) funguje poměrně spolehlivě, takže lze cenu projekčních prací obvykle ohodnotit velkým rozsahem od 5% (u velmi jednoduchých projektů) do 13% (u náročných staveb) z ceny stavby. Součástí této ceny je zpravidla komplexní dokumentace včetně všech speciálních částí (např. inženýrské sítě) a vyřízení povolení stavebního úřadu.

Snahou architekta však v žádném případně není stavbu prodražit, aby od vás získal vyšší honorář. Ten je zpravidla sjednán dopředu a stejně jako rozsah práce je zanesen do smlouvy o dílo.

Pokud není možné předem určit rozsah předpokládaných prací, je stanoven základní rámec cen, který je zpřesňován po jednotlivých etapách. Krajní možností pro určení ceny za dílčí výkony je také hodinová sazba. Její výše nepřekračuje sazbu našeho automechanika :-)

> Jak mám poznat dobrého architekta?

Bohužel to není jednoduché. Váš budoucí architekt by měl mít dobrý přehled o celém oboru stavebnictví i stavební legislativě, a kromě toho je samozřejmě dobré, pokud se shodnete v oblasti výtvarného či estetického vkusu, nejlépe i světonázoru. Váš architekt by měl mít řadu lidských vlastností, které byste ocenili také u rodiny a přátel.

Proto samozřejmě nelze doporučit nic jiného (pokud nemáte osobní a pozitivní reference), než shlédnout referenční projekty či stavby. Pokud vás alespoň částečně osloví, domluvte si osobní schůzku. První dojem nebývá na 100% spolehlivý, ale do značné míry napoví. První konzultace je zpravidla nezávazná, není tedy třeba se ničeho obávat.

S vaším architektem budete trávit dost času, a pokud ztvární váš dům, byt nebo třeba pracoviště, pak zásadně a dlouhodobě ovlivní váš životní prostor.

Nutno podotknout, že s architekty je to jako v každém jiném oboru. Můžete narazit na dobrého i špatného, stejně jako na lékaře, právníka, hospodského či instalatéra.

Přejeme vám dobrou volbu!

ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,