Kulturní centrum, Týniště nad Orlicí

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Oldřich Bittner, Tomáš Nentvich
projekt: 2008 / 09

Návrh úprav stávajícího divadla v Týništi na polyfunkční kulturní centrum. "Facelift" nástupní fasády překrývá komplexní úpravy dispozic, provozu a technologií.

Cílem řešení rekonstrukce bylo především uzpůsobení stávající divadelní budovy multifunkčnímu provozu a tedy vytvoření dobrých podmínek pro širší spektrum kulturních aktivit. Dalším požadavkem byla celková revitalizace budovy provozně, technicky i morálně zastaralé.

Základem navržených úprav je vytvoření multifunkčního sálu s vysouvacím stupňovitým hledištěm a nástupem do sálu ze dvou podlaží. Zásadně byly změněny vstupní prostory a jejich provozní logika s návazností na 2 sály a zázemí návštěvníků. Úpravami také prošel hlavní vstup do budovy. Náš záměr byl vtisknout objektu novou vizuelní podobu - atraktivní, lehkou, svěží i reprezentativní. Podobu, která by vyjadřovala pestrost využití kulturního centra a zprostředkovala život, tedy pohyb, světlo a barvy interiéru. Předsazená skleněná fasáda s potiskem různě transparentního tisku působí v kontrastu s horizontálním portálem nástupu do kulturního centra. Jeho součástí je nově ztvárněné odlehčené předpolí nástupu do budovy. Upravená skladba hmot a civilní proporce odpovídají upravenému provozu uvnitř budovy a odkazují na šíři předpokládaného kulturního programu.

Při ověřování celkové koncepce rekonstrukce vyplynula nutnost celkem zásadně zasáhnout prakticky do všech prostor a provozních celků (vstupní prostory a komunikační osy, prostory divadelního sálu, zázemí návštěvníků, účinkujících i personálu, administrativa a technické zázemí provozu) tak, aby vyhovovaly upravenému provozu. Předchozí rekonstrukce a dostavby budovy divadla totiž právě koncepční řešení postrádaly.

Na základě výběrového řízení byl zvolen jiný dodavatel dalších stupňů projektové dokumentace.

8/2009 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,