Rezidenční dům "Nová Stará" Deštné v Orlických horách

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Oldřich Bittner
projekt: 2007 - 2008

Návrh apartmánového domu do Orlických hor, představující formální i skutečné propojení nového a starého.

Návrh domu reaguje na urbanistické souvislosti lokality, která tvoří hranici historické rozvolněné struktury obce a novodobé uliční individuální zástavby. Objekt je navržen na pozemcích, které přiléhají k místní komunikaci zvané Stará cesta. Název projektu „Nová Stará“ poukazuje mj. na záměr vytvořit v tomto prostředí moderní architektonickou formu, vycházející z kvalit historické zástavby.

Architektonický návrh vychází ze struktury zástavby, objemů, proporcí a forem místního tradičního stavitelství. Místní archetyp hlavního obytného objemu stavby se sedlovou střechou a přilehlou přízemní obslužnou částí (s pultovou střechou) je bezezbytku dodržen. Dalšími podněty pro architektonické formování objektu byly současné estetické, provozní a konstrukční požadavky. Důraz byl kladen na zhodnocení potenciálu místa a vytvoření kvalitní soudobé architektury, která přinese možnosti zajímavého bydlení a zároveň vhodně dotvoří volný prostor ve stávající ucelené urbanistické struktuře.

Vizuální podoba objektu směrem k ulici je střídmá a neokázalá - záměrem bylo nevstupovat zásadně do dnes již tak nesourodého prostředí tvořeného okolními objekty. Oproti tomu jižní fasáda, umožňující atraktivní výhled a kvalitní oslunění obytných místností, je pojata expresivněji. Je tvořena soustavou balkonů, prosklených arkýřů a střešních vikýřů, které svým soudobým výrazem vhodně doplňují tradiční hmotu domu. Tato fasáda se otevírá směrem do rozlehlé zahrady.

Materiálové a barevné řešení je inspirováno horským prostředím. Jsou použity především přírodní materiály, které jsou ponechány ve svých přirozených povrchových úpravách.

7/2013 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,