Kulturní centrum Dobruška

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Oldřich Bittner, Klára Bezecná (studie - realizace), Tomáš Nentvich
projekt: 2008 - 2009
realizace: 2009 - 2010

Rekonstrukce a dostavba Kina 70 v Dobrušce. S napjatým rozpočtem výrazné rozšíření možností kulturního stánku, navíc s výrazným vylepšením technických parametrů. Další úpravy a rozvoj nadále pokračují.

Úkolem projektu bylo nalézt možnosti přestavby původního kina tak, aby nabídka poskytovaných kulturních služeb mohla být zásadně rozšířena a objekt se tak stal moderním kulturním stánkem. Ve stávajícím projekčním sále bylo nutné vytvořit plnohodnotné podmínky také pro divadelní a koncertní vystoupení, digitální projekce i přednášky. Tento záměr obnášel mj. řešení zásadních úkolů:

- přestavba sálu, vytvoření „kukátkového“ jeviště
- vytvoření prostoru pro odpovídající zázemí účinkujících
- řešení zásobování jeviště
- vytvoření doplňkového, variabilního multifunkčního prostoru

Navrh se tedy zabývá komplexní rekonstrukcí dispozičního řešení, technického vybavení, interiérů, vnější formy budovy i úpravy nejbližšího okolí.

Zásadní část navržených úprav se podařilo realizovat s celkovým rozpočtem 20mil.Kč, což je nutné považovat za velký úspěch, ačkoliv to přineslo řadu estetických kompromisů. Úpravy některých povrchů, výměna letitých sedadel, nebo rekonstrukce části obvodového pláště čekají na další finanční možnosti. Především byl ale splněn hlavní cíl projektu, tedy rozšíření spektra možných kulturních akcí a tedy širší využití objektu. Veškeré potřebné technologie včetně divadelní / kino techniky, osvětlení a vytápění byly obnoveny v první etapě a umožnily další postupný vývoj objektu.

Pohledově nejvýrazněji se uplatňují navrhované přístavby, které doplňují původní hmotovou koncepci, materiálově jsou však odlišené a jasně poukazují na dobu svého vzniku.

3/2010-13 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,