Dům v Helvíkovicích

autor: Lukáš Svoboda
projekt: 2011 - 2013

Záměrem bylo vytvořit soudobý, racionální dům s kvalitním vnitřním prostorem, zdravým klimatem a dobrou vazbou na zahradu.

Základní jednoduchá hmota domu byla umístěna blízko středu zahrady tak, aby byl dům ze tří stran obklopen vlastním pozemkem. Kromě dobrého kontaktu domu se sluncem a zahradou, toto řešení umožní také přirozené užívání jednotlivých částí zahrady k rozdílným účelům. Kompozice objemu vlastního domu a doplňkových staveb na pozemku byla řešena se záměrem, vytvořit těsné vzájemné vazby a intimní domácí prostředí, které tak pozitivně vnímáme u starší zástavby.

Jednoduchá kompaktní hmota vnější formy je v souladu s uspořádáním vnitřního prostoru, protože hmoty i materiály byly formovány na základě jednotného principu.Ze základní hmoty je „odebrán“ objem obytných ploch, který se otevřenými plochami otevírá do 3 světových stran, ke slunci a do zahrady. Užitné plochy zůstávají součástí pomyslného tělesa domu. Část otevřeného prostoru je vyčleněna klidovým zónám domu (pokoje). Tento vložený objem je výrazově odlišený od původní hmoty domu. Do zahrady se otevírá pouze oknem a je odlišen užitým materiálem. Jinak kompaktní objem domu je z vnější strany modifikován „zářezem“ tak, aby byl zvýrazněn směr přístupu do domu. Vstup je tak chráněn závětřím.

Základní obytný prostor je dále modifikován s ohledem na zajištění soukromí, intimity, nebo zkrátka přívětivosti ke svým uživatelům. Blok vsazený do otevřeného nároží konkrétněji vymezuje směry pohledů do zahrady (a zpět), čímž zásadně zvyšuje míru soukromí a pocit bezpečnosti v domě. Do utilitární hmoty domu expanduje obytný prostor kuchyňskou nikou a spacím koutem. Obzvláště ten pak vytváří velmi příjemnou variantu k ryze společenskému obytnému prostoru a zcela soukromými pokoji členů rodiny.

Hlavní obytný prostor má v domě samozřejmě privilegovanou funkci. Zde bylo ale záměrem toto vnímání ještě posílit a z tohoto prostoru vytvořit skutečné místo k životu, setkávání členů rodiny a k vyvíjení různorodých aktivit. Prostor prostupuje celým domem a kromě společenské funkce slouží také jako komunikační uzel. Přesto vytváří klidná zákoutí pro práci, četbu, relaxaci, či spánek. Je v bezprostředním kontaktu se zahradou a umožňuje tak značné rozšíření životního prostoru.

Jak již bylo naznačeno, dispoziční řešení je nedílnou součástí koncepce domu. Základem je zmiňovaný velkorysý obytný prostor, ze kterého jsou přístupné prakticky veškeré další prostory domu. Veškeré utilitární funkce domu jsou orientovány na sever, obytné částí pak využívají všech osluněných fasád.

3/2012 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,