Komenského most v Jaroměři - soutěžní návrh

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Jan Martinek, Adam Michna
adresa: Jaroměř
soutěž: 09/2013

Soutěžní návrh mostu pro pěší a cyklisty v bezprostřední návaznosti na historické jádro města.
Most o rozponu 60m byl navržen jako náhrada původního mostu strženého povodní (2013).

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Komenský, s jehož jménem je řešená stavba svázána, je coby významná osobnost národních dějin spojován především s rozvojem pedagogiky, učení a poznávání. Procesy, které se během poznávání odehrávají v lidskému mozku, bychom mohli zjednodušeně popsat jako rozvoj nervových buněk neuronů a jejich vzájemných spojení.

Tato nervová spojení samozřejmě nevznikají pouze na základě exaktních vědomostí, ale také díky iracionálním vjemům, emočním prožitkům a sociálním vazbám. Čím hustější a komplexnější síť propojených neuronů je vytvořena, tím pružněji může mozek dále fungovat a zpracovávat další nové vjemy. Nervová spojení společně vytvářejí pomyslnou síť vědomí v rámci jedinečné osobnosti.

Obdobnou symboliku odvolávající se na význam „propojení“ lze uplatnit také při abstraktním pohledu na město jako celek. Jeho místní uspořádání hraje důležitou, ale jen částečnou, roli. Most, obvykle vnímaný jako běžné dopravní spojení bodů A a B, pak reprezentuje např. množství propojených lidských osudů a sociálních kontaktů, které sám zprostředkovává. Stává se přímým představitelem společenských vazeb v pevném rámci místa.

Taková symbolika, tedy pevný rámec + síť propojení, se odráží v konceptu a návrhu stavby. Základní kubus mostu byl abstrahován na množství jemných spojení, která však společně představují velkou „sílu“. Dynamiku a duševně povzbuzující napětí v jinak konzervativním objemu, a na ryze funkční platformě.

Konstrukční systém mostní konstrukce vychází z ocelového příhradového vazníku. Abstraktní sestava vzpěr a táhel vychází z výtvarného konceptu a zachovává ideový přesah stavby. Současně však umožňuje přesné dimenzování dle detailního statického modelu.

Materiálové řešení odpovídá odlehčené a symbolické koncepci mostu. Ocel se světle šedým nátěrem je proložena fragmenty trikolory. Podporuje tak odkazy na významnou národní historii, soustředěné v lokalitě.

Základní obrys mostního tělesa je dynamicky formován k těžišti veřejného života. Směrem k náměstí ČSA se navyšuje a rozšiřuje.

11/2013 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,