Rodinný dům u Brna

autor: Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
spoluautor: Jan Martinek, Adam Michna
užitná plocha: 351 m2
zastavěná plocha: 158 m2
projekt: 01/2014

Rodinný dům v obci u Brna navržený pro mladou rodinu. Na rohové parcele je umístěn tak, aby vytvořil clonu přilehlé křižovatce a umožnil klidné využívání odvrácené části zahrady. Právě tam se otevírají klidové části domu, ale optické průhledy zajišťují také přiměřený kontakt interiéru s veřejným prostorem.

Architektonické řešení
Tvarosloví domu vychází z forem a proporcí místně typických podélných domů se sedlovou střechou. Hlavní objem stavby je doplněn přízemním utilitárním objemem, orientovaným kolmo k uliční čáře.

Návrh domu klade velký význam dobrému vztahu interiéru domu k soukromé zahradě, i k veřejnému prostoru ulice. Okenní otvory s vnějším stíněním umožňují otevřít či uzavřít optické propojení domu s ulicí, dle momentální potřeby uživatelů domu. Dostatečné soukromí rodiny je zajištěno také orientací klidových částí domu převážně do soukromé zahrady.

Hlavní obytný prostor domu je dělitelný posuvnými stěnami na jednotlivé celky (obývací pokoj, jídelna, kuchyně), dle aktuální potřeby uživatelů. Každý z dílčích prostorů disponuje specifickými kvalitami odpovídajícími, převažujícímu způsobu užívaní. Obývací pokoj je klidovým zálivem s krbem a velkým sedacím oknem do zahrady. Jídelna je plně otevřena na terasu tak, aby umožnila její bezprostřední užívání a propojení s interiérem. Kuchyň je oknem propojena s ulicí. Je odtud přehled o dění na ulici i před vstupem do domu. Obytný prostor v přízemí je volně propojen do horního podlaží na otevřený relaxační prostor s emotivně tvarovanými podhledy.

Střídmé materiálové řešení domu odpovídá jeho jednoduchému tvarosloví. Hlavní hmota domu je upravena ručně hlazenou omítkou, probarvenou do sv. šedého odstínu. Střešní velkoformátová cementovláknitá krytina je červenohnědé barvy. Přízemní objekt vstupu a garáže je navržen z pohledového betonu, případně v tmavším šedém odstínu. Další užité materiály jsou především přírodního charakteru. Např. kamenná dlažba, modřínové dřevo.

Výtvarná díla zobrazená ve vizualizacích interiéru podléhají autorským právům autorů:
Petr Kvíčala, Václav Kočí, Barbora Nováková Barathová

02/2014 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,