Lávka přes Labe v Hradci Králové

autor: Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
spoluautor: Jan Martinek, Pavel Bláha, Adam Michna
soutěž: 03/2014
náklady: 40 mil. CZK

Soutěžní návrh lávky přes řeku labe v Hradci Králové v těsné blízkosti kulturního centra Aldis.

Koncept
Koncept vychází z jednoduchého motivu bílé stuhy volně ložené přes řeku Labe. Ta se v ladných křivkách vzpíná mezi náplavkami nad vodní hladinou a při pravém břehu se stáčí nazpět nad řeku. Tento levitující konec stuhy vytváří nad vodou umělé nábřeží - molo.

Bílá je výrazem čistoty a pořádku, symbolizuje počátek bytí. Tato barva je slavnostně radostná a povzbudivá. Bílá je měsíčním světlem, mlékem, perlami, ale zároveň prachem, nicotou a kostmi. Bílá stuha představuje silnou víru v nutnost míru. Zosobňuje světlo samo a symbolizuje bohatství, které není z tohoto světa.

Ve městě „pod Bílou věží“ význam bílé lávky přesahuje prostý ideově hmotový návrh a podporuje tak ideologií bílé pravdy a odpovědnosti. Bílá lávka doplňuje symbol Hradce Králové - Bílou věž, o horizontálního souputníka. Jsou v přímém kontaktu a z mnoha pohledů ze Smetanova nábřeží, či Labského mostu, vytvářejí navzájem se doplňující dvojici - s důsledně kontrastním a nezaměnitelným výrazem.

Z klidné nábřežní dlaně bílé lávky si návštěvník užívá dlouhé chvíle plné pohledů na říční hladinu a v ní se zrcadlící panorama Hradce Králové se siluetou Bílé věže. Nově vzniklou atmosféru prostředí a požitků z nových pohledů si chodci mohou vychutnat také na lavičkách umístěných v zábradlí na vrcholu mostu.

04/2014 T.J.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,