Redesign Lobby baru, Hotel Voroněž, Brno

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Jan Martinek, Pavel Bláha, Adam Michna
adresa: OREA Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno 603 73
projekt: 9/2014

Soutěžní návrh interiéru hotelového baru v Brně.

Řešený interiér se nachází v přízemí čtyřhvězdičkového hotelu Voroněž I, s přístupem ze vstupní haly. Lobby bar je situován na nepravidelném půdorysu. Z jedné strany je definován několikrát lomenou a intenzivně prosklenou vnější fasádou, na straně druhé jej definuje válcová hmota, propojující interiér řešeného baru s foyer. Odbytový prostor baru disponuje skrze skleněné fasádní výplně výhledem před hotel. Opticky je propojen také s předprostorem kongresových sálu a hlavním foyer. Tyto celky interiéru si však zachovávají vlastní identitu s individuálním výrazem.

Společenské části hotelu ve vstupním patře jsou členěny na samostatné celky (foyer, recepce, Lobby bar, kongresové sály, Grill bar), které jsou úzce propojeny vizuálními i provozními vazbami.

Cílem Redesignu se stalo zklidnění a očištění řešených prostorů od nánosů novodobých, více či méně zdařilých zásahů, které působí eklektickým dojmem. Snahou bylo, aby opět mohly působit původní kvalitní materiály, jako jsou kamenné či dýhované obklady, s jejich charakteristickou kresbou. Při zachování stávajících nerezových a mosazných prvků interiéru bylo nežádoucí vnášet do návrhu další výrazné materiály, případně barvy.

Všechny uvedené prostory jsou proto očištěny od necitlivých nánosů výrazných barev (modrá, oranžová) a nově vymalovány v neutrálních odstínech. Změnou prošly také sedací soupravy v podobě jejich nového čalounění vybranými textiliemi. Koberec bude položen nový, v černé barvě s jemnou strukturou a kazetovou skladbou. Soutěží návrh Redesignu interiéru Lobby baru byl zpracován ve dvou variantách – světlá a tmavá. Investor si vybral variantu se světlým interiérem.

10/2014 T.J.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,