Rekonstrukce kulturního domu v Letohradě

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž, Xabier Epelde
investor: Město Letohrad
adresa: Letohrad
projekt: 08/2017
realizace: ----

Návrh rekonstrukce Domu kultury v Letohradě (DK), řešící otázky nových nároků na provoz staré budovy. Hlavní cíl spočívá ve sloučení provozu DK a Základní umělecké školy Alfonse Muchy Letohrad (ZUŠ) pod jednu střechu, včetně přizpůsobení objektu novým provozním funkcím.

Zásadní součástí návrhu je urbanistické řešení. Cílem bylo vytvoření kultivovaného a bezpečného veřejného prostoru, coby nástupu do DK a ZUŠ. Záměrem bylo také podpoření stávajících pěších a cyklistických tras (podél ulice Družstevní i napříč řešeným územím, směrem k ZŠ, MŠ) tak, aby se nově vytvořený prostor stal jejich přirozenou součástí.

Architektonické řešení je v přímé vazbě na řešení urbanistické. Cílem bylo jednoznačné vizuální upřednostnění západního nástupního portálu budovy a potlačení původně výrazného jižního průčelí, které však postrádá vazby na funkční náplň a organizaci provozu budovy.

Návrh předpokládá zásadní změnu vizuální formy stávající budovy i nástupu do objektu. Jednoduché kubické hmoty, čisté ikonické formy, jsou v přímém a jednoznačném kontrastu se stavbou původní. Čelní přístavba přináší novou dynamiku vstupním partiím do objektu. Původní stavba je většinově skryta pod polo-transparentní vrstvou stínícího pláště, kterým se prokreslují jen základní rysy původní stavby. Další přiznané části původní budovy jsou maximálně výrazově zjednodušené.

Základní principem dispozičního řešení je účelné spojení provozů, které je možné sloučit bez kolize provozních souvislostí (předprostory, šatny, soc. zázemí, chráněné únikové cesty, ...). To přináší zásadní prostorové, technologické i finanční úspory. Provoz ZUŠ je navržen jako samostatný provozní celek s přístavbou malého koncertního sálu. Tímto důsledným oddělením nedochází ke kolizi s provozem DK, přičemž obě zařízení mohou fungovat souběžně.

08/2017 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,