Novostavba kulturního domu v Letohradě

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž, Xabier Epelde
investor: Město Letohrad
adresa: Letohrad
projekt: 08/2017
realizace: ----

Studie novostavby domu kultury v Letohradu, zahrnujícího provozy základní umělecké školy (ZUŠ) a dále divadelní a kino sál, restauraci i zázemí pro pořádání plesů.

Navržená koncepce kulturního domu vychází z ideálu těsné vazby dvou příbuzných funkcí (DK a ZUŠ), které se vzájemně podporují, využívají společné zázemí, ale přesto jsou provozně samostatné. Návrh tedy představuje dvě samostatné budovy, propojené společnou přízemní částí. Tato funkční skladba se propisuje do architektonické formy objektu - kubická hmotová skladba, primárně podporující horizontální proporce.

Vstupní nároží se otevírá do kultivovaného veřejného prostoru a umožňuje využití i mimo konání kulturních akcí. Vstup je jednoznačně zvýrazněn a identifikován předstupující hmotou druhého podlaží, s výrazným prvkem svislého dřevěného stínění, které mj. odkazuje na historii sirkařské výroby v Letohradě. Tento motiv vizuálně propojuje veřejné prostory DK.

Základním principem dispozičního řešení je účelné spojení provozů, které je možné sloučit bez kolize provozních souvislostí. To přináší zásadní prostorové, technologické i finanční úspory. V rámci novostavby je to překrytí provozu divadelního sálu a tanečního sálu, tedy vytvoření jednoho univerzálního prostoru s veškerým potřebným technologickým vybavením i uživatelským komfortem. Tento prostor poskytne zázemí pro široké spektrum akcí, jako např.: divadlo, kino, koncerty, plesy, bankety, výroční slavnosti, výstavy, přednášky, trhy, sportovní exhibice, atd.

Střídmé materiálové řešení nechává vyniknout jednoduchou hmotovou skladbu exteriéru budovy. Identifikačním prvkem budovy je především dřevěné „sirkové“ stínění a stěny porostlé popínavou zelení. Povrchy stěn jsou uvažovány jako omítnuté převážně v odstínech šedé barvy. Doplňujícím prvkem jsou pak barevné rámy okenních výplní.

Nedílnou součástí vize budovy je tzv. Zelený koncept, jehož účelem je pozitivní úprava vnějšího i vnitřního prostředí budovy, a to z hlediska úpravy teplot, vlhkostních poměrů i estetiky. Dešťová voda ze střech objektu, zachycená v podzemním rezervoáru, bude využita pro zálivku popínavé zeleně, která tvoří stínění jižních a západních fasád budovy. Kombinací výsadby rychle rostoucí a celoročně zelené popínavé zeleně bude zajištěna brzká funkční i estetická účinnost záměru. V interiéru se tento koncept projeví v podobě zelené vegetační stěny, situované ve hlavním foyer DK a také v centrálním respiriu ZUŠ. Dešťovou vodu je možné dále využít např. pro splachování wc.

08/2017 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,