Urbanistická studie ulice Veveří v Brně

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Ing. arch. Andrea Chroustová, Ing. arch. Petr Kříž, Ing. arch. Pavel Bláha, Bc. Veronika Kavková, Bc. Zuzana Šarmanová, Ing. Matúš Viskup, Ing. Klára Stachová, Ing. Ondřej Běloušek
investor: Statutární město Brno
adresa: ul. Veveří Brno (Žerotínovo nám. - Rybkova)
projekt: 2016
náklady: 277 mil. CZK

Územní studie ulice Veveří detailně řešící veřený prostor jedné z hlavních brněnských městských tříd s bezprostřední návazností na dopravní uzel MHD a pěší obchodní zónu Česká.

Scénář návrhu vychází prvořadě z maximální preference prostoru pro chodce, respektování potřeb MHD a vytvoření bezpečné možnosti pohybu pro cyklistickou dopravu. Vše za předpokladu zklidnění automobilové dopravy. Ulice je chápána jako celek s důrazem kladeným na konkrétní požadavky vyplívající z rozdílných funkcí jednotlivých městských bloků a především jejich obchodních parterů.

Veřejné prostranství je základní strukturou města. Základní skladební jednotkou veřejného prostoru se stává lidské měřítko a lidské smysly. Návrh nového řešení veřejného prostoru ul. Veveří vychází z následujícího žebříčku priorit:

1. Pěší pohyb
2. MHD + CYKLO
3. Veřejná zeleň
4. Obslužné funkce (zásobování, osvětlení, …)
5. Individuální automobilová doprava
6. Parkování
7. Inženýrské sítě

Kvalitní veřejný prostor města musí nabízet pohodlné možnosti pěšího pohybu a vybízet k pobývání. Výtvarný a emocionální požitek má stejnou váhu, jako funkční kvality. Kvalitativnímu standardu veřejných prostor a jejich logice je nutné podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky.

T.J.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,