Dům kultury a ZUŠ Alfonse Muchy v Letohradě

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Marek Ječmen, Petr Kříž, Aneta Svobodová
investor: Město Letohrad
adresa: Letohrad
projekt: 08/2018

Rekonstrukce stávajícího Domu kultury dle upraveného zadání. Návrh řeší provoz divadelního (kino) sálu, tanečního sálu pro plesy a taneční a také samostatné prostory Základní umělecké školy. Nedílnou součástí návrhu je kultivace veřejného prostoru v širších souvislostech lokality.

Hlavním cílem urbanistického řešení je vytvoření kultivovaného civilního předprostoru kulturního domu. Ten vytváří pobytovou plochu pro denní využití, i sdružovací (nebo naopak rozptylový) prostor při početně navštěvovaných kulturních akcích. Plocha je nově řešena bez původního bariérového schodiště, jako volně zakřivená plocha, umožňující volný pohyb všech návštěvníků. Z tohoto prostoru je pak „samozřejmě“ orientován vstup do všech zásadních provozů nového kulturního centra.

Zásadním požadavkem na takový prostor je kvalitní vazba na dopravní infrastrukturu, především pro pěší, ale pro i motorovou dopravu. Součástí návrhu je tedy obnova pěších tras v území s ohledem na bezpečnost chodců. Automobilová doprava je nově organizována převážně jednosměrným provozem. Stávající kapacita parkovacích stání je rozšířena o plochy štěrkových trávníků.

Architektonické řešení mění výraz hlavního průčelí stavby. Čelní přístavba tanečního sálu v jednodušším tvarosloví replikuje výrazové prvky původní budovy a podporuje preferenci hlavního průčelí, shlížejícího do obnoveného veřejného prostoru. Moderní forma vertikálního členění i kukátkového motivu přináší budově reprezentativní a soudobou podobu atraktivního kulturního stánku. Civilní tvář a zrušení přístupových bariér (především vstupní schodiště) zpřístupňuje budovu široké veřejnosti pro každodenní využití.

V interiéru budovy jsou obdobně aplikovány principy zjednodušení a přehlednosti. Veřejně přístupné prostory jsou očištěny a zjednodušeny na účelové minimum a nechávají vyznívat kvalitní povrchové materiály ve velkých plochách. Právě díky jednoduchému tvarosloví a materiálovému členění pak vyniká např. zvýrazněná hmota divadelního sálu, hlavního schodiště, či kavárny ve foyer.

Dispoziční řešení budovy zahrnuje dva zásadní provozní celky DK a ZUŠ. Ty mohou fungovat zcela samostatně, přesto umožňují propojení v případě potřeby nebo např. v nouzovém režimu, kdy využívají společných chráněných únikových cest. Oba provozní celky také sdílejí technické zázemí budovy. Toto účelné propojení provozů, přináší zásadní prostorové, technologické i finanční úspory.

12/2018 L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,