Rodinný dům v Hraběticích

autor: architekti.in
spoluautor: Lukáš Svoboda, Jana Klčová, Petr Kříž
projekt: 2022

Jednoduchý venkovský dům s velkorysým obytným prostorem. Všechny pokoje jsou komfortně propojené se zahradou, na kterou navazuje místní rybník. Pevné oplocení i vlastní dům vytváří bariéru rušné komunikaci a ze zahrady vytváří oázu klidu.

Pozemek je situovaný blízko centra jihomoravské obce, typické původní podélnou uliční zástavbou s okapy orientovanými k ulici. Obec je protnutá rušnou komunikací, podél které se tradiční struktura zástavby často rozpadá na solitérní domy, prostřídané plnými vysokými ploty.

Nový dům je v rámci pozemku umístěn rovnoběžně s frekventovanou komunikací při východní hranici pozemku. Plné cihlové oplocení společně s domem pomáhá jasně definovat uliční prostor, ale také vytváří protihlukovou bariéru pro pobytovou zahradu. Podélná hmota orientovaná podélně s komunikací se odkazuje na místně typickou zástavbu mj. orientací hřebene a sklonem hlavní sedlové střechy. Hlavní hmota domu je doplněna utilitárními částmi s plochými střechami, které mají pozitivní vliv na vnímání měřítka celé stavby.

Přístup na pozemek zůstal (dle řešení původního domu) orientovaný ze severu, z rozšířeného uličního předprostoru. Tento zklidněný záliv pod vzrostlými břízami umožňuje vytvořit přívětivý nástup do domu a dobře vyřešit dopravní návaznost na rušnou komunikaci. Zastřešený prostor parkovacího stání chrání proti povětrnosti také vstupní partie u pěší branky a přináší tak pocit zklidnění ještě před příchodem domů.

Dům je navržen jako jednoduchá a racionální podélná hmota, krytá sedlovou střechou. V této hmotě jsou situovány všechny obytné pokoje, vč. obytného prostoru, který se otevírá do krovu. Podélná stěna orientovaná k západu do zahrady je tedy široce prosklená, aby umožnila bezprostřední kontakt s exteriérem ze všech pokojů. Na hlavní obytný prostor, směrem k zahradě, navazuje prostorná terasa s plachtovou pergolou, poskytující stín i ochranu proti dešti.

Z východu, směrem k rušné komunikaci, je hlavní hmota stavby rozšířena o utilitární část domu s plochou střechou, ve které jsou soustředěny všechny doplňkové místnosti domu. Další plocha střešní desky navazuje na hlavní hmotu ze severu. Kryje vstupní partie domu vč. parkování a zastřešuje hmotu venkovního skladu. Střecha umožňuje průchod suchou nohou i k západní zahradní pergole.

11/2022 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,