Venkovský dům v Bílých Karpatech

autor: architekti.in
spoluautor: Lukáš Svoboda, Petr Kříž
projekt: 2023

Tradiční venkovský dům s trochu netradičním uspořádáním. Dům poskytuje komfortní bydlení v přívětivé soukromé zahradě, ale také dostatečné prostory, pro hospodaření „kolem domu“. Prostor pro kutilství, všeliké skladování, ale třeba i pro společné moštování. Kdyby pršelo, z garáže může být i taneční parket - otevřený do dvorku, do ulice, anebo oboje.

Řešený pozemek situován na samém vnějším okraji obce v Bílých Karpatech. Hluboké úzké parcely odpovídají typické uliční zástavbě s hlubokými hospodářskými dvory a přímou návazností na polnosti. Odsazená uliční fronta vytváří prostorné předzahrady, orientované k severu. Směrem k jihu je dům možné otevřít do soukromé zahrady i výhledům do širší krajiny.

Umístění stavby na pozemku a její hmotové řešení podporuje tradiční charakter obce. Klasické formy s jednoduchým tvaroslovím a drobným měřítkem pomáhají definovat přívětivý obraz počátku obce. Stavba je členěna na dvě archetypální hmoty, jednoduché přízemní stavby se sedlovou střechou. Obě části jsou orientovány hřebenem podélně s ulicí. Společně definují uliční prostor, ale mezi sebou také vytváří soukromý užitný dvorek.

předzahrádka - STODOLA - dvorek - DŮM - zahrada __/\__/\_______________________

Směrem k ulici (na sever) je netradičně orientována hospodářská část stavby - „stodola“. Její umístění respektuje stávající uliční čáru a směrem k ulici tak vzniká prostorná předzahrádka. Stodola vytváří jasnou hranici mezi veřejným a soukromým prostorem, ale v případě potřeby umožňuje i jejich propojení. Hmota vlastního rodinného domu je ustoupena hlouběji do pozemku a umožňuje tak orientaci vlastního bydlení do jižní zahrady a směrem k výhledům do otevřené krajiny.

Navržený dům se má stát přirozenou součástí obce a vytvořit účelně řešený životní prostor majitelů. Výrazově propojuje tradiční přístupy se soudobými. Jednoduché hmotové řešení domu je podpořeno téměř lapidárním materiálovým řešením stavby, využívajícím klasické šikmé střechy s pálenou krytinou a omítané plochy stěn v tlumených odstínech.

11/2023 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,